Ο λύκος κι αν εγέρασε
κι άλλαξε το μαλλί του
μήδε την γνώμη άλλαξε
μήδε την κεφαλή του

Σύνδεσμοι