Οντε θωρείς τον άνθρωπο βιβλία
να διαβάζει
έχει η καρδιά του άνοιξη,
ποτέ δε χειμωνιάζει.

Σύνδεσμοι