Παιδιά μου σας παρακαλώ όπου και
να βρεθείτε
τον τόπο που σας γέννησε ποτέ
μην λησμονείτε.

Σύνδεσμοι