Πολλές καρδιές κρυφά πονούν
μα φανερά γελούνε
πολλές πεθαίνουν με καημούς
μα δεν το μαρτυρούνε

Σύνδεσμοι