Το να πονείς και να το λές,
αυτό δεν είναι πόνος
πόνος είναι να πονάς
και να το ξέρεις μόνος

Σύνδεσμοι