Να έχεις τ'αμέντε σου αν δείς
δρόμο φαρδύ και ντρέτο
ποτέ σε μια ψηλή κορφή
δεν φτάνει, κάτεχέ το

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2012 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου, οι εκλεγέντες πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου το βράδυ, στο γραφείο του συλλόγου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

    ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
      Αναπληρωματικά μέλη :      Τα μέλη του νέου Δ.Σ. ευχαριστούν όλους όσους τους τίμησαν με την ψήφο τους και καλούν τους χωριανούς αλλά και τους φίλους της Ανατολής να συνδράμουν ενεργά ώστε όλοι μαζί να καταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πρόοδο και την αναπτυξιακή-πολιτιστική πορεία του «όμορφου» χωριού μας.